« Belmont home

Admissions StatisticsFreshmen Admissions

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Applied 1,773 2,194 2,266 2,766 3,060 3,220 3,322 3,878 4,046 5,111
Admitted 1,371 1,579 1,572 1,712 1,918 2,466 2,704 3,161 3,401 4,082
% Admitted 77% 72% 69% 62% 63% 77% 81% 82% 84% 80%
Enrolled 726 788 763 799 928 986 1,014 1,153 1,254 1,243
% Yield 53% 50% 49% 47% 48% 40% 38% 36% 37% 30%

freshmen admissions