« Belmont home

Admissions StatisticsFreshmen Admissions

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014
Applied 2,194 2,266 2,766 3,060 3,220 3,322 3,878 4,046 5,111 5,665
Admitted 1,579 1,572 1,712 1,918 2,466 2,704 3,161 3,401 4,082 4,686
% Admitted 72% 69% 62% 63% 77% 81% 82% 84% 80% 83%
Enrolled 788 763 799 928 986 1,014 1,153 1,254 1,243 1,392
% Yield 50% 49% 47% 48% 40% 38% 36% 37% 30% 30%

freshmen admissions